Learning to learn Tasks. Pronunciation

Вивчення правильної вимови допомагає покращити загальний рівень володіння мовою, словниковий запас та навички розуміння мовлення носіїв мови.

Добре вивчена вимова допомагає також зменшити можливість непорозумінь та помилок у комунікації з англомовними співрозмовниками.

За нашою розробкою ваші учні зможуть виконати декілька комунікативних вправ у малих групах, обговорити відомі підходи до вивчення вимови та сформувати своє власне усвідомлене ставлення до навчання.

Зверніть увагу на Better Outcomes, методичні поради, які допоможуть урізноманітнити урок і врахувати потреби ваших учнів.