Методична стаття “Граматика та критичне мислення”

Навіщо і як ми навчаємо граматики

Почнемо з запитання «Навіщо ми навчаємо учнів граматичних правил?»

Є декілька поширених відповідей. Так учням буде легше на іспитах. Вони будуть впевненими користувачами мови поза межами класу, зможуть говорити та писати без помилок.

А які ваші варіанти?

До речі, із власного досвіду раджу періодично обговорювати це запитання з учнями. Така бесіда допоможе учням не розгубити мотивацію, а вчителю краще зрозуміти школярів.

Наступне запитання: «Як ми навчаємо граматики?» Пригадайте останній урок, що відбувалось? Чи задоволені ви результатом?

Зі спостережень за уроками різних викладачів ми можемо зобразити наступну типову картину.

Вчитель пояснює правило, ілюструє кожен випадок прикладами. Учні виконують вправи для закріплення: заповнюють пропуски, перефразовують речення, розкривають дужки тощо. Далі учні можуть виконати більш персоналізовані завдання, наприклад, розповісти про свої вподобання.

Чи достатньо цього, щоб учні склали іспити успішно? Мабуть. Чи достатньо цього для того, щоб користуватися мовою у реальному житті? Не впевнена.

Вищезазначені вправи допомагають учням запам’ятати правило, краще його зрозуміти та навчитися використовувати у схожих ситуаціях.

Такі вміння – гарне підґрунтя до наступних кроків, коли розуміння стає глибшим і запам’ятовується на довше. Але саме на цьому ми зупиняємось і починаємо наступну тему.

Що як ми спробуємо інші підходи, які засновані на поняттях критичного та креативного мислення.

Опанування граматики – складний довготривалий процес. Учням потрібно багато часу, щоб опанувати правила та використовувати їх вільно. Залучення вправ, які розвивають критичне мислення дозволяють прискорити цей процес.

Критичне мислення у сучасному житті

У сучасному світі ми розуміємо, що критичне мислення дозволяє бути незалежною особистістю, яка бере відповідальність за власні дії, вміє аналізувати інформацію та робити самостійні висновки із почутого та побаченого.

Критичне мислення на уроках англійської мови дозволяє учням ставати більш автономними. Такі учні розуміють, що відповідальність за вивчення мови залежить від них самих, і вони вчаться бути більш самостійними, працювати не лише під наглядом викладача.

До речі, практичні та дієві поради щодо застосовування критичного мислення на уроках можна знайти у книзі Пола Дамметта та Джона Х’юза “Critical Thinking in ELT. A working model for the Classroom”.

Ідеї для завдань

На прикладі підручника “Close-Up 2nd ed”  розглянемо, які завдання допоможуть розвинути критичне мислення школярів.

Спочатку завантажте файл. Ми розглянемо вправи А та В на основі найпоширеніших запитань від викладачів.

Навіщо витрачати час на таку роботу?

Ці вправи дають можливість проаналізувати приклади та знайти спільне для кожної з груп. Таким чином, учні вчаться бути більш уважними до різноманітних граматичних структур, помічати їх у мовленні та робити власні висновки. Знання, отримані таким чином залишаться зі школярами на довший час, а розуміння правил стане більш свідомим. Як доводить практика, виконання чисельних вправ на заповнення пропусків та вибір правильної відповіді дає менше результату, ніж самостійний аналіз правил і прикладів, а часу витрачається стільки ж.

Чи зможуть (захочуть) мої учні виконати це завдання самостійно

  • Перетворіть це на гру, яка група знайде більше спільних рис у реченнях. Для вправи В можна влаштувати голосування, або опитування.
  • Важливо, дати учням час на аналіз та обговорення. Вчитель може спонукати учнів висловлювати різні версії без критики та зауважень. Особливо важливо це для тих класів, в яких раніше учні не виконували подібних завдань.

Що робити, якщо учні не відповідають?

  • Вчитель може ставити додаткові запитання, що спрямують думки у вірному напрямку. Наприклад, для першої групи речень у вправі А запитаємо «Are we sure that Harry is in the library?», «From 0 to 10, what are the chances that people will do the activities?» тощо.
  • Розберіть разом першу групу речень, а потім дайте час на пошук спільного у наступних реченнях.
  • Залучайте учнів бути активними, помічайте всі прояви такої ініціативи на уроках. Не зупиняйтеся після першої спроби.

Що робити після того, як відповіли на запитання? Невже учні вже будуть знати правила?

  • Продовжуйте урок у форматі діалогу. Попросіть учнів прочитати правила, і порівняти їх зі своїми здогадками. За потребою, поясніть складні моменти.
  • Дайте завдання доповнити кожну групу власними прикладами.
  • Як відомо, ми запам’ятовуємо до 95% інформації навчаючи інших. Тож, попросіть учнів пояснити правила один одному. Якщо таке завдання складне для вашої групи, робіть це поступово. Наприклад, учні працюють у парах і виконують завдання C. Вони мають знайти правило у підручнику, яке пояснить, чому саме така відповідь правильна. Обговоріть складні моменти всім класом.
  • Іншим варіантом, буде створення учнями історій, коміксів, мемів, відео кліпів, в яких учні будуть пояснювати правила своїми словами. Перший раз спробуйте створити таке творче пояснення всім класом. Наступний раз розділіть клас на невеличкі групи, та дайте чітке завдання кожній: тема виступу, тривалість, план роботи.
  • Після виконання вправ запропонуйте учням створити власні завдання. Оберіть, за якою темою можуть бути складенні речення. Далі учні обмінюватимуться вправами. Можна залучити й технології, тоді учні повинні будуть створити онлайн вікторини для своїх однокласників.

Висновок

Вивчення граматики – важливий і дуже непростий процес, але ми можемо допомогти учням швидше зрозуміти правила та вільно їх використовувати, якщо додамо завдань на розвиток критичного мислення до кожного уроку.