Методична стаття “Оцінювання і самооцінка”

Сьогодні школа приділяє значну увагу формувальному оцінюванню. Це дозволяє не лише отримати кінцевий результат навчання, але і моніторити сам його процес, не лише покращити успіхи дитини, але й перетворити учня в активного здобувача освіти та допомогти сформувати правильну позицію до своїх успіхів та невдач. 

Пропонуємо важливі принципи, які можуть нам допомогти у запровадженні формувального оцінювання у вашому класі.

1.   Провідною діяльністю молодших школярів залишається гра

Гра допомагає зацікавити учнів та подати знання у звичній для них формі. Крім цього, учням важливе яскраве оформлення матеріалу, що захоплює увагу. Якщо ми використовуємо такий підхід на уроках, то і на підсумкових заняттях ігри та яскраво оформлені вправи допоможуть учням почуватися більш впевненими у своїх силах та зменшити тривогу. Наприклад, в НМК Wonderful World 2nd ed завдання для повторення та тести підготовлені саме в тому форматі, який знайомий учням з уроків.

2.   Оцінювання – частина освітнього процесу

Задача оцінювання перевірити, чи досягли учні поставлених навчальних цілей. Тут було б доречно долучити учнів до цього процесу. Як? На початку теми разом з учнями поставте мету: що ми будемо вміти робити в кінці розділу. А після вивчення теми попросити школярів оцінити, який рівень досягли на їхню думку. Для такого віку найкраще домовитися про кольоровий код або використання смайлів. Головне, це те, що учні мають оцінювати власні досягнення самостійно. Задача вчителя – надати зрозумілі критерії та чіткі інструкції.

3   Альтернативні методи оцінювання

Важливою ланкою сучасної освіти є встановлення взаємин між школою, учнем та батьками. Для цієї мети створюється портфоліо учня. Такий метод допоможе відслідкувати розвиток знань та умінь учня, визначити його сильні та слабкі сторони та означити вектор подальшого розвитку. З чого складається портфоліо? По-перше, ті роботи, про які ми говорили вище. По-друге, це проєктні роботи. Пропонуємо познайомитися з відгуком вчительки щодо використання проєктів.

«I also use portfolios for assessment. They have recently become an alternative to traditional assessment in Ukraine. The content  is selected to show the growth of the student`s achievement over time. My students and I select the work samples that go in portfolios. Such work engages students in self-assessment, showing them possibilities for reflection. Then in pairs or in groups students evaluate a sample they want to put in their portfolios. They discuss their strengths and weaknesses, thus improving their work. I usually involve students in meaningful activities that will be worth sharing with other students, teachers, parents. By the way, parents are great collaborators at home and at school.

[Recently my students] were writing letters to their pen pals. I did not mark the mistakes in my students` portfolios; however, they were able to write some notes beforehand and ask me to check. Those letters were checked in the exercise-books; then the students worked individually and ‘designed’ their own letters, rewriting the content. There are some advantages in this process:

  • students felt confident and secure;
  • they practiced their rewriting skills; and
  • they could make some changes.

Nataliya Nayavko, Primary English Teacher, Ukraine»
(taken from Teaching Young Learners English
From Theory to Practice
Joan Kang Shin; Cengage Learning; 2013; p.280)

Правильно організована проєктна діяльність допомагає учням стати більш впевненими та вчить брати відповідальність за своє навчання. 

Пропонуємо вам приклад проєкту, який міститься у підручнику Wonderful World 2nd ed. Програма передбачає виконання проєктів після кожного розділу. Зверніть увагу на побудову такого завдання: 

  • учні повторюють вивчений матеріал, та бачать приклад того, який вигляд має готова робота;
  • завдання відповідає віку учнів;
  • інструкції детальні, надаються простою, зрозумілою мовою;
  • проєкт завершується завданням, де учень має презентувати свою роботу.

Дізнатись більше за темою:

стаття «Навчаємо вчитись на помилках»
стаття «Peer Feedback: Чотири «Чому?» і Три «Як?»
стаття «Four Classroom Assessment Activities for Young Learners»