Англійська зі STEM у дорослій освіті: ефективне поєднання

Англійська зі STEM у дорослій освіті: ефективне поєднання

У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків. Попит на них росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності. Саме тому, у відповідь на виклики часу, STEM-освіта виходить на перший план. 

Акронім STEM вживається для позначення напряму, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).  

Посилення його ролі є складовою частиною сучасної державної політики України та декларованим пріоритетом модернізації всієї української освіти. Основна мета цих змін – підвищення рівня конкурентоспроможності нашої національної економіки й розвиток нашого людського капіталу. 
Як STEM-освіта буде запроваджуватися в Україні? 

Інтеграція в нашу формальну (дитсадки, школи, виші) та неформальну освіту (освітні центри для дітей, професійні курси для дорослих) буде покроковою: 

Початковий рівень 

Стимулювання допитливості Підтримка інтересу до навчання і пошуку знань Мотивація до самостійних досліджень Створення простих приладів, конструкцій Науково-технічна творчість 

Базовий  рівень

Формування стійкого інтересу до природничо-математичних предметів Оволодіння технологічною грамотністю та навичками розв’язання проблем Залучення до дослідництва, винахідництва, проєктної діяльності для популяризації науково-технічних та інженерних професій 

Профільний  рівень

Поглиблене оволодіння системою знань і умінь STEM-освіти методами наукових досліджень Реалізація інноваційних проєктів 

Вищий рівень

Становлення фахівців різних науково-технічних та інженерних професій Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників із впровадження нових методик викладання, відповідних курсів та реалізації інноваційних проєктів 

*З  аналітичної записки Інституту модернізації змісту освіти України 


Як в цей процес будуть залучені вчителі англійської мови? 

Вчителі англійської мови відіграють важливу роль у СТЕМ-освіті, сприяючи розвитку 4 ключових компетенцій: 

1. СТЕМ-цілі мовної компетенції 

 • Опанування лексики з різних галузей. 
 • Читання наукових текстів, статей та книг англійською мовою. 
 • Перегляд та прослуховування англомовних ресурсів. 
 • Написання наукових проєктів, есе та звітів англійською мовою. 
 • Спілкування з іншими людьми, які цікавляться СТЕМ, з усього світу. 

2. Комунікативна компетенція

 • Обговорення ідей та результатів досліджень англійською мовою. 
 • Презентація проєктів англійською мовою. 
 • Участь в англомовних онлайн-форумах та конференціях з СТЕМ-тематики. 

3. Критичне мислення

 • Аналіз даних та інформації з англомовних джерел. 
 • Формулювання та обґрунтування висновків англійською мовою. 
 • Вирішення проблем та прийняття рішень, використовуючи англійську мову. 

4. Креативність

 • Генерування нових ідей та концепцій англійською мовою. 
 • Розробка та втілення креативних проектів з СТЕМ-тематики. 
 • Презентація результатів проектів англійською мовою. З чого почати на наступному уроці? 

Почніть з стимулювання допитливості в три кроки: 

1. Використовуйте автентичні матеріали з реального світу

Видавництво National Geographic Learning пропонує підручники для різних вікових категорій, які допоможуть вам в цьому. Видавництво керується принципом «Bringing the World to the Classroom and the Classroom to Life». За кожним промовистим фото ціла історія для обговорення. У кожному відеоінтерв’ю з дослідниками National Geographic – ідея та стимул для реалізації мрій. 

2. Пропонуйте практичні завдання та проєкти, які відповідають потребам ваших учнів 

Курс для дорослих Voices щоуроку ставить прості навчальні цілі та пропонує альтернативні домашнім завданням цифрові дослідження, щоби підтримати інтерес й додатково розвивати обізнаність учнів. 

3. Створіть атмосферу співпраці та взаємодопомоги в класі

Voices навчає дорослих і студентів спілкуватися англійською мовою в сотнях обставин та пропонує доповнити вивчення мови соціально-емоційним удосконалення та вивченням стратегій вирішення побутових та робочих ситуацій. 


Дізнайтеся більше із цієї теми:  

Розвиток професійних навичок в класі англійської мови та поза ним 

Як зразки для наслідування допомагають учням подолати мовний бар’єр?